Menu

PARTERAPI

Parforholdet er det sted, hvor vores dybeste forhåbninger om kærlighed udspiller sig. Kærlighed betyder her at blive set, hørt, respekteret og accepteret. Det betyder fysisk og psykisk nærhed.

Problemer i parforholdet, så som :

  • Skænderier og uenigheder,
  • kulde,
  • følelse af at blive overset
  • jalousi
  • kedsomhed
  • afstand og mangel på forståelse

kan opstå af forskellige grunde.

Prioritering af tid og opgaver.

Nærhed og ømhed trives rigtig dårligt i et stramt tidsskema. Det skyldes at nærhed og ømhed handler om at være i nuet. Og det dur ikke sammen med den vågenhed og parathed som det ”at klare det” forudsætter. Så begge parter kan savne nærvær uden at det bliver klart, at det alene handler om prioriteringer. Par terapi kan hjælpe med til at få øje på problemet og støtte parret i at lave nogle fælles prioriteringer, så der bliver plads til det, begge ønsker sig.

Værdikonflikter

De forestillinger vi har om en dagligdag, hvordan man opdrager børn, hvormange penge man bruger til hvad, bygger på de erfaringer vi har fra vores barndomshjem. Når man kommer fra forskellige typer hjem, kan der opstå værdikonflikter. Værdier er meget svære at ændre. Parterapien kan hjælpe med at gøre de to sæt værdier tydelige og hjælpe med til at give respekt for begge værdisæt.

Gamle mønstre

Man kan komme til at udspille sine gamle frustrationer i parforholdet. Det kan være måder at udtrykke vrede, skuffelse, ønsker osv. på, der åbner gamle erfaringer hos den anden part. En måde mange kvinder har lært at udtrykke vrede er gennem kulde. Og mange mænd har lær,t at den form bliver man manipuleret af. Begge får trukket sig og isolerer sig, så den uenighed, der har skabt vreden, aldrig bliver erkendt. Den fremtræder som farlig og derfor må den undgås. Parterapi kan hjælpe begge parter med at få bearbejdet de gamle krænkelser, der gentager i parforholdet.

Færdige med hinanden

Endelig kan et par være vokset fra hinanden. De vil noget meget forskelligt med deres liv. Her kan parterapi hjælpe parret med at komme fra hinanden på en kærlig og respektfuld måde.

Terapien

Man kan ikke lave andre om, man kan kun ændre sig selv. Dette gælder i høj grad i parterapi. Det handler ikke om, at den ene skal laves om. Det handler om at få øje på de forventninger, man har til sin partner. Det handler om at finde nye måder, at udtrykke sig på, både når det gælder forventinger og utilfredsheder.

Det er de to i parforholdet, der må gøre arbejdet, med sig selv og med hinanden. Jeg kan tilbyde hjælp til at høre og forstå hinanden, hjælp til at styre store følelser, hjælp til at få øje på de gode ting.